Car.png

รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง

New Toyota Commuter 2019

ราคาพร้อมคนขับ (ไม่รวมน้ำมัน)

รวมค่าอาหารคนขับ 2 มื้อ

**ลูกค้าพักที่ อ.เมืองเชียงใหม่หรือชานเมือง

**เวลาทำงานไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน

เริ่มต้นที่:

฿ 2,500 / วัน

ford Everest.png

Suv 4 WD  4 - 6 ที่นั่ง

Ford Everest Bi-Turbo 2.0 2019

ราคาพร้อมคนขับ (ไม่รวมน้ำมัน)

รวมค่าอาหารคนขับ 2 มื้อ

**ลูกค้าพักที่ อ.เมืองเชียงใหม่หรือชานเมือง

**เวลาทำงานไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน

เริ่มต้นที่:

฿ 2,500 / วัน

คนขับพร้อมมัคคุเทศก์.png

ทัวร์ส่วนตัว , งานรับรอง ลูกค้า VIP

New Toyota Commuter 2019

ราคาพร้อมคนขับและมัคคุเทศก์ (ไม่รวมน้ำมัน)

รวมค่าอาหารคนขับและมัคคุเทศก์ 2 มื้อ

**ลูกค้าพักที่ อ.เมืองเชียงใหม่หรือชานเมือง

**เวลาทำงานไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน

เริ่มต้นที่:

฿ 4,000 / วัน