เครื่องบินส่วนตัว
ขนาด 6 ที่นั่ง
Luxury

เครื่องบินส่วนตัว จำนวนผู้โดยสาร 6 ที่ นั่ง

เส้นทาง สนามบิน เชียงใหม่-ปาย

ราคาต่อเที่ยว         27,000 บาท

ราคาไป-กลับ         47,900 บาท 

139/180 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

เบอร์โทร :

088-261-1142(ฮาวา)

0940-818-454(อดัม)

Email: 7startravelservice@gmail.com

Line : @7startravelservice