เครื่องบินส่วนตัว
ขนาด 6 ที่นั่ง
Luxury

เครื่องบินส่วนตัว จำนวนผู้โดยสาร 6 ที่ นั่ง

เส้นทาง สนามบิน เชียงใหม่-ปาย

ราคาต่อเที่ยว         27,000 บาท

ราคาไป-กลับ         47,900 บาท 

139/180 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 ประเทศไทย

ใบอนุญาติประกอบการนำเที่ยว เลขที่ 24/00748

  • Facebook